Công trình Đa My- Bậc thang dưới của thủy điện Hàm Thuận- Đa My

Công trình Đa My nằm ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây là công trình thủy điện bậc dưới của sơ đồ 2 bậc thang Thủy điện Hàm Thuận- Đa My

Công trình Đa My nằm  ở huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Đây là  công trình thủy điện bậc dưới của sơ đồ 2 bậc thang Thủy điện Hàm Thuận-  Đa My. Dự án Thủy điện bậc thang liên lưu vực này chuyển nước từ hồ Thủy điện Hàm Thuận (thượng nguồn sông La Ngà) về sông Đa My.

Nhà máy thủy điện Đa My có công suất 175 MW gồm 2 tổ máy. Nước qua Tuốc bin nhà máy thủy điện Đa My được xả xuống song Đa My để chảy trở lại sông La Ngà. Nguồn vốn xây dựng công trình này là do JIBIC (nay là JICA- Nhật Bản) tài trợ thông qua hiệp định vay vốn giữa 2 chính phủ Việt Nam và Nhật Bản. Công trình khởi công xây dựng năm 1997.   

        Nhiệm vụ của công trình Đa My:

            + Phát điện với công suất 175.000KW

            + Chống lũ cho hạ lưu

            + Cấp nước tưới cho hạ lưu sông La Ngà (các huyện Tánh Linh và Đức Linh của tỉnh Bình Thuận)

            + Cải thiện khí hậu trong vùng và tạo cảnh quan môi trường

       Các thông số cơ bản của hồ chứa:

            + Diện tích lưu vực 83 km2

            + MNC = +323 m, Dung tích chết Vc = 129,2 triệu m3                                      

            + MNDBT = + 325 m, Dung tích hữu ích Vh = 11,6 triệu m3

            + Mực nước lũ thiết kế (p = 0,5%): MNLTK = +327,05 m

            + Mực nước lũ kiểm tra (p = 0,1%): MNLKT = +327,38 m

Ảnh 1- Đập chính Đa My

Đầu mối có các công trình: đập chắn (một đập chính, 2 đập phụ), tràn xả lũ, cửa nhận nước, đường hầm dẫn nước vào nhà máy thủy điện kiểu đường dẫn.

Đập chính là đập đá đổ, lõi chống thấm, đặt trên nền đá .

                       - Cao trình đỉnh đập +329,0 m

                        - Chiều dài đỉnh đập L = 490m

                       - Chiều cao đập lớn nhất Hmax = 72m

                        - Mái thượng lưu mt=2,0; mái hạ lưu mh=1,75

 Ảnh2- Nhìn xuống chân hạ lưu đập

Đập phụ là loại đập đất đồng chất trên nền đất. Gồm đập phụ bờ trái (cao 12m, chiều dài đỉnh đập 220m, mt=3,5; mh= 3,0) và đập phụ  bờ phải (cao 8,0m, chiều dài đỉnh đập 544m, mt=3,0; mh= 2,5)

 Tràn xả lũ là loại tràn ngang, chảy tự do, ngưỡng tràn thực dụng cao 4,0m. Sau ngưỡng tràn là máng bên.

                - Cao trình ngưỡng tràn là +325,0m (bằng MNDBT )

                - Tràn có 1 cửa, không cửa van , chiều rộng qua nước là 110m .

                - Cột nước tràn lớn nhất thiết kế Hmax = 2,14m

                 - Nối tiếp sau máng bên  là dốc nước. Cuối dốc nước là tiêu năng phóng xa.

                  Ảnh 3- Tràn xả lũ kiểu tràn ngang                     

Công trình Đa My khánh thành, đưa vào sử dụng năm 2001 góp phần ổn định và phát triển kinh tế, xã hội, môi trường của một vùng lớn thuộc tỉnh Bình Thuận- nơi mà lượng mưa năm vào loại ít nhất Việt nam và cũng là nơi mà thủy lợi khẳng định được vị thế của mình.

Tin và ảnh: Việt Bắc (ĐHTL)