Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 33, năm học 2019 - 2020 - điểm mới trong công tác tổ chức!

Nhằm hướng tới Hội nghị Khoa học sinh viên thực sự là ngày hội của sinh viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham dự đông đủ, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa tại khu hội thảo K1 và thư viện.

Trong sự phát triển chung của giáo dục và đào tạo, vấn đề Khoa học và Công nghệ được đặt ra như một động lực của sự phát triển xã hội. Đẩy mạnh hoạt động Khoa học- Công nghệ ở các trường Đại học trong đó hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên là vấn đề luôn được sự quan tâm của cả xã hội. Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, hoạt động nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ Trường Đại học Thủy lợi đã trở thành hoạt động thường kỳ tạo nên không khí học thuật sôi nổi góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường. NCKH đã thực sự trở thành nguồn động lực, gây dựng những ước mơ, hoài bão để sinh viên trở thành những cán bộ khoa học tương lai.

Tiếp nối thành công của các kỳ hội nghị trước, Hội nghị khoa học sinh viên lần thứ 33 - năm học 2019-2020 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu và các đơn vị, đặc biệt là sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình của đội ngũ cán bộ giảng viên.

Nhằm hướng tới Hội nghị Khoa học sinh viên thực sự là ngày hội của sinh viên và tạo điều kiện cho giáo viên tham dự đông đủ, Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học sinh viên cấp Khoa tại khu hội thảo K1 và thư viện.

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 nên Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 33, năm học 2019 - 2020 sẽ được tổ chức theo kế hoạch mới như sau:

20/5/2020

Hạn cuối cùng gửi danh sách Hội đồng đánh giá cấp Khoa về Phòng Khoa học Công nghệ (P9) để trình BGH ra quyết định

22/5/2020

Hạn cuối cùng nộp báo cáo tóm tắt (theo mẫu) về P9

30/5/2020

Hội nghị cấp Khoa

01/6/2020

Hạn cuối cùng gửi biên bản Hội nghị cấp Khoa về P9

03/6/2020

Nhà trường xét cơ cấu giải cấp Khoa

05/6/2020

Hội đồng đánh giá giải thưởng cấp Trường

12/6/2020

Hội nghị cấp Trường

 

Phòng KHCN