Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, ươm mầm và hiện thực hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học ra thị trường

Thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong sinh viên đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục. Mặt khác, nghiên cứu khoa học đặc biệt cần thiết giúp các em tiếp cận và làm quen với môi trường khoa học, cũng như rèn luyện khả năng tư duy sáng tạ. Đặc biệt đối với nghiên cứu phát triển, việc ươm mầm và hiện thực hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học ra ngoài thị trường là rất cần thiết. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, Trường Đại học Thủy lợi luôn khuyến khích, động viên sinh viên nghiên cứu các đề tài có tính khả thi cao và có khả năng phát triển sản phẩm ra thị trường. Chương trình hôm nay, PGS. TS.Nguyễn Ngọc Doanh - Phó Trưởng Phòng KHCN, Trường Đại học Thủy lợi bàn câu chuyện “Khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, ươm mầm và hiện thực hóa sản phẩm nghiên cứu khoa học ra thị trường”.

Nội dung chi tiết xin xem Tại đây

P. KHCN

Theo VOV