Thông báo lịch phúc tra giai đoạn 1, kỳ 1 năm học 2018-2019

Gửi các em sinh viên

Trong 2 ngày : 21 và 22/11/2018, Phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng sẽ nhận đơn phúc tra bài thi giai đoạn 1, học kỳ I năm học 2018-2019 cho sinh viên tất cả các Khóa (kể cả cơ sở Hưng Yên)

 Đơn phúc tra các em lấy trực tiếp tại Phòng Khảo thí và KĐCL (104-A1) hoặc download từ file đính kèm.

Đề nghị các em sinh viên lưu ý.