TRỰC TIẾP: Hội thảo khoa học: "Bãi bồi cửa Đại, Quảng Nam, lịch sử hình thành, nguyên nhân và cơ chế "

Thời gian gần đây, báo chí viết nhiều về bãi bồi Cửa Đại, một số nhà KH, nhà Quản lý có trao đổi ý kiến trên báo chí, diễn đàn, nhưng vẫn còn các ý kiến thắc mắc về nguyên nhân, cơ chế hình thành, cát tạo thành đảo tới từ đâu? có thể xây thành đảo được không ? sao năm nay tạo thành đảo mà các năm trước sao không có ? Bao giờ thì đảo này sẽ bị xói mất ? ...vv

Để giải đáp các vấn đề trên Khoa Kỹ thuật biển, Trường ĐH Thủy lợi sẽ tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà Khoa học trong nước chuyên sâu về lĩnh vực động lực học sông biển và các cơ quan quản lý.
14h00 ngày 12/4/2019 Tại Trường Đại học Thủy lợi

Biên tập: Bình Dương