Phiên họp thứ 2, Hội đồng trường Khóa III năm 2018

(TLU) – Chiều ngày 28/12, Hội đồng trường Khóa III đã tổ chức phiên họp thứ 2 năm 2018 dưới sự chủ trì của GS.TS. NGND Nguyễn Quang Kim – Chủ tịch và sự tham gia của các thành viên hội đồng trường (HĐT) Khóa III

Tại phiên họp thứ hai, GS.TS. NGND Nguyễn Quang Kim – Chủ tịch Hội đồng Trường đã báo cáo hoạt động của HĐT trong năm 2018.

Theo đó, nhiệm kỳ của HĐT khóa III bắt đầu từ tháng 3/2018. Kỳ họp thứ nhất của HĐT được tiến hành vào ngày 18/4/2018. Tại đây, HĐT đã thảo luận và nghị quyết thông qua quy chế hoạt động của HĐT Khóa III; Cơ cấu tổ chức và định hướng chương trình công tác của HĐT Khóa III trong năm 2018; báo cáo của Hiệu trưởng về tình hình hoạt động của Trường trong Quý I/2018 và kế hoạch công tác đến hết năm 2018; chủ trưởng mở các ngành/chương trình đào tạo và cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ học tập, nghiên cứu…

Kỳ họp thứ nhất của HĐT được tiến hành vào ngày 18/4/2018

Trong thời gian sau kỳ họp thứ nhất đến nay, HĐT đã thảo luận và quyết nghị thông qua chủ trương: Thành lập 2 bộ môn trực thuộc Cơ sở 2 (gồm Bộ môn Công nghệ thông tin và Bộ môn Kế toán và Quản trị kinh doanh) và thành lập Bộ môn Công nghệ sinh hoạc trực thuộc Khoa Môi trường.

Ngoài ra, HĐT đã thành lập các tổ công tác chuyên trách, trên cơ sở đó đánh giá những ưu điểm, nhược điểm của cơ cấu nhân sự và các chính sách hiện hành, đưa ra những điều chỉnh phù hợp. HĐT cũng đang xây dựng trang Web, dự kiến hoàn thành, demo trong tháng 12/2018.

HĐT cũng dự kiến chương trình công tác của HĐT Khóa III trong năm 2019, cụ thể: (1) Xây dựng các văn bản, thể chế. (2) Bổ sung, kiện toàn HĐT theo quy định của Luật giáo dục đại học sửa đổi. (3) Nghiên cứu các vấn đề chiến lược, kế hoạch phát triển; cơ cấu tổ chức, cơ cấu lao động, vị trí việc làm… (4) Hoạt động thẩm định và giám sát.

GS.TS. NGND Nguyễn Quang Kim – Chủ tịch HĐT  báo cáo hoạt động trong năm 2018

Phiên họp cũng lắng nghe GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng báo cáo tình hình hoạt động của Trường năm 2018 và kế hoạch công tác năm 2019; Thảo luận và quyết nghị về các chủ trương/vấn đề do Hiệu trưởng đề xuất. Chủ trương năm 2019, Nhà trường sẽ thành lập Bộ môn Cơ điện tử trực thuộc Khoa Cơ khí; Xây dựng đề án mở ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông và ngành Ngôn ngữ Anh; Sửa chữa, nâng cấp khu xưởng Cơ khí – PTN Máy xây dựng; đầu tư xây dựng PTN Công nghệ sinh học; Cải tạo các Hội trường T35, T45….

GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng báo cáo

Nhiều thành viên HĐT cũng đóng góp ý kiến cho báo cáo năm của HĐT và của Hiệu trưởng. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc nâng cao chất lượng và duy trì các ngành nghề truyền thống; gắn kết chương trình học với thực tế sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh hợp tác, trao đổi sinh viên, tạo ra cơ hội việc làm sau tốt nghiệp….

Cũng tại phiên họp, HĐT nghe và góp ý thông qua dự thảo báo cáo kiểm điểm HĐT năm 2018. Hy vọng, với những nội dung được thảo luận và quyết nghị sẽ là cơ sở để Trường Đại học Thủy lợi triển khai có hiệu quả các mặt công tác, đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Nhà trường trong năm 2019, năm bản lề kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1959-2019)

Bích Việt