NCS Phạm Thị Hương bảo vệ LATS cấp trường

Ngày 07/02, tại Room5/K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Phạm Thị Hương với đề tài: "Nghiên cứu cơ chế xói mặt của đập đất khi nước tràn đỉnh" do PGS.TS. Nguyễn Cảnh Thái và GS.TS. Nguyễn Chiến hướng dẫn.

Đập đất ở Việt Nam chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng số các con đập đã được xây dựng (khoảng 90% số hồ chứa thủy lợi là đập đất). Phần lớn các đập đất ở nước ta có tuổi thọ từ 30 đến 40 năm nên yêu cầu về thiết kế thấp (lũ nhỏ). Ngày nay, do ảnh hưởng của nhiều yếu tố làm cho thời tiết cực đoan, mưa lớn, lũ lớn dẫn đến dễ gây ra nước tràn đỉnh đập. Hầu hết các đập nhỏ không đáp ứng được tiêu chuẩn lũ hiện nay, khả năng nước tràn qua đỉnh đập khi có lũ là rất lớn. Sự phát triển của xói trên bề mặt đập dưới tác dụng của dòng chảy là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến vỡ đập. Hiểu được cơ chế xói là chìa khóa để giải thích hiện tượng xói lở và có thể dự báo sự cố vỡ đập đất khi nước tràn đỉnh. Vì vậy đề tài “Nghiên cứu cơ chế xói mặt của đập đất khi nước tràn đỉnh” là rất cần thiết góp phần đánh giá an toàn và cảnh báo khả năng vỡ của đập đất cũng như dự đoán khả năng tự vỡ của các đập tràn sự cố kiểu đập đất tự vỡ trong mùa mưa lũ.

 NCS Phạm Thị Hương bảo vệ LATS cấp trường

Đề tài có ý nghĩa khoa học là lần đầu tiên ở Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu xói mẫu đất trên máng thủy lực kiểu Fujisawa. Từ đó đưa ra kết quả xác định tốc độ xói mái đập đất. Từ kết quả nghiên cứu giúp xác định quá trình vỡ đập để quản lý an toàn đập, cảnh báo ngập lụt hạ du và tính toán thiết kế tràn sự cố kiểu đập đất tự vỡ trên ngưỡng tràn.

Thông tin luận án bao gồm: 

1. Toàn văn luận án

2. Tóm tắt luận án (tiếng Anh, tiếng Việt)

3. Thông tin đóng góp mới (tiếng Anh, tiếng Việt)

Hội đồng bảo vệ LATS

Tóm tắt những kết luận mới của Luận án:

1. Thiết lập công thức thực nghiệm tính tốc độ xói của ba loại đất đắp đập thuộc ba nhóm đặc trưng ở Việt Nam trên cơ sở công thức thực nghiệm của phòng thí nghiệm nghiên cứu nông nghiệp Hoa Kỳ (ARL).

2. Mô phỏng quá trình xói mái đập chính và vỡ đập phụ Đầm Hà Động theo mô hình EMBANK và kết quả thí nghiệm xói của đất đắp đập.

Chi tiết luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Thị Hương: tại đây

Bích Việt