NCS Lê Thị Hải Yến bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường

Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ (LATS) cấp Trường cho NCS Lê Thị Hải Yến với đề tài: "Nghiên cứu tính toán mưa, lũ thiết kế có xét đến biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ". Chuyên ngành: Thủy văn học

Sáng ngày 10/2, tại Room5/K1, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Lê Thị Hải Yến với đề tài: "Nghiên cứu tính toán mưa, lũ thiết kế có xét đến biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ".

Chuyên ngành: Thủy văn học

Mã số: 62 44 02 24

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Ngô Lê Long

                                                   PGS.TS. Trần Thanh Tùng

NCS Lê Thị Hải Yến bảo vệ

Tóm tắt những kết luận mới của Luận án:

1. Xác định được các tác động của biến đổi khí hậu đến định lượng lượng mưa một ngày lớn nhất cho khu vực Nam Trung Bộ có xét đến sự khác biệt giữa các mô hình khí hậu.

2. Xây dựng được bản đồ phân vùng nguy cơ gia tăng lưu lượng đỉnh lũ thiết kế cho khu vực Nam Trung Bộ, làm cơ sở cho việc tính toán lũ thiết kế có xét đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng đánh giá LATS của NCS

Luận án bao gồm:

1. Toàn văn luận án

2. Thông tin đóng góp mới (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

3. Tóm tắt luận án (Tiếng Anh, Tiếng Việt)

Chi tiết xem tai đây

Bích Việt