Lễ công bố quyết định của Hiệu trưởng sáp nhập Ban quản lý khu Giáo dục thể chất với phòng Quản trị, bổ nhiệm Trưởng khoa Tại chức, Trưởng phòng Quản trị, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm đị

Ngày 22/5/2012 tại phòng 223, trường Đại học Thủy Lợi đã long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Hiệu trưởng sáp nhập ban quản lý khu Giáo dục thể chất với phòng Quản trị, bổ nhiệm Trưởng khoa Tại chức, Trưởng phòng Quản trị, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng

Ngày 22/5/2012 tại phòng 223, trường Đại học Thủy Lợi long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Hiệu trưởng sáp nhập Ban quản lý khu Giáo dục thể chất với phòng Quản trị, bổ nhiệm Trưởng khoa Tại chức, Trưởng phòng Quản trị, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng. Tham dự có đại diện ĐU, BGH, Hội đồng trường cùng lãnh đạo các Phòng Khoa Ban trong Nhà trường.

Theo đó, Nhà trường đã công bố quyết định sáp nhập Ban quản lý khu Giáo dục thể chất với phòng Quản trị đồng thời bổ nhiệm có thời hạn TS Nguyễn Trọng Hoan – Trưởng phòng Quản trị giữ chức vụ trưởng khoa Tại chức, KS Hoàng Quốc Thịnh giữ chức Trưởng phòng Quản trị, bổ nhiệm lại Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng cho ThS Phạm Xuân Trung.

 

GS.TS Nguyễn Quang Kim – BTĐU, Hiệu trưởng Nhà trường gửi lời chúc mừng đếnTS Nguyễn Trọng Hoan, KS Hoàng Quốc Thịnh và ThS Phạm Xuân Trungđược Nhà trường tín nhiệm giữ trọng trách, cương vị mới. Thầy hiệu trưởng tin tưởng rằng với kinh nghiệm làm việc lâu năm, ba đồng chí sẽ hoàn thành tốt công việc mà Nhà trường giao cho. GS TS Phạm Ngọc Quý – Phó hiệu trưởng thay mặt lãnh đạo Nhà trường căn dặn các đồng chí mới được bổ nhiệm và tái bổ nhiệm phải luôn cố gắng học hỏi và hoàn thiện bản thân để tiếp tục là những lực lượng cố vấn tham mưu quan trọng của Nhà trường. Đặc biệt ThS Phạm Xuân Trung cần nâng cao chất lượng từ khảo thí đơn thuần mà tham mưu cho Đảng ủy Nhà trường các vấn đề về khảo thí và kiểm định chất lượng, để dần nâng cao chất lượng giáo dục của Nhà trường.

 

TS Nguyễn Trọng Hoan thay mặt cho 2 đồng chí được bổ nhiệm gửi lời cảm ơn đền lãnh đạo, Đảng ủy, Ban giám hiệu đã luôn tin nhiệm các đồng chí. Mặc dù trình độ quản lý chưa cao nhưng đồng chí sẽ tiếp thu, cố gắng hoàn thiện khả năng quản lý của bản thân, đáp ứng được yêu cầu công việc cũng như sự kỳ vọng của lãnh đạo Nhà trường và toàn thể CBGV,CNV.

 Bài và ảnh Trần Mai Anh