Kết quả sơ duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kết quả sơ duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức năm 2018

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kết quả sơ duyệt hồ sơ ứng viên dự tuyển viên chức năm 2018: Xem chi tiết

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, SÁT HẠCH:

1. Đối với ứng viên chức danh viên chức giảng dạy

Thời gian: Từ ngày 18/7/2018 đến ngày 25/7/2018;

Địa điểm: Phòng làm việc của các bộ môn;

(Lịch chi tiết liên hệ với Khoa, Bộ môn).

2. Đối với ứng viên chức danh viên chức quản lý

Thời gian: Thứ Hai, ngày 23/7/2018 (Thời gian cụ thể liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ);

Địa điểm: Phòng 205, Nhà A1, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.