Kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức năm 2020 (kết quả xét duyệt Vòng 1)

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển viên chức năm 2020 (kết quả xét duyệt Vòng 1)

Nhà trường tổ chức sát hạch chuyên môn nghiệp vụ (Vòng 2) trong thời dự kiến: Từ ngày 01/6/2020 đến ngày 12/6/2020. Lịch chi tiết ứng viên liên hệ với Khoa, Bộ môn đăng ký dự tuyển.