Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII

(TLU) - Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Trường, ngày 01/02/2018, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết trung ương lần thứ 6, khóa XII của Đảng. Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

Hội nghị được tổ chức đồng thời ở Hội trường T45 Trường Đại học Thủy lợi và trực tuyến tại Cơ sở 2 với sự tham gia của GS. TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy – Hiệu trưởng; toàn thể Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng trường; Chủ tịch Công đoàn; Văn phòng Công đoàn; Văn phòng Đảng ủy; Đoàn thanh niên; Trưởng và Phó các đơn vị khối Quản lý phục vụ; đại diện lãnh đạo các Khoa, Trung tâm; Cơ sở Phố Hiến; Cơ sở 2; Trưởng và Phó các đơn vị KHCN tại Hà Nội.

Hội nghị đã nghe PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên Trường Đại học Thủy lợi những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). Đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

PGS. TS Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký kiêm UV Thường trực Hội đồng LLTW

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định: bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, quan trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. Hội nghị cũng là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2018). Thông qua Hội nghị hôm nay, các đại biểu tham gia hội nghị cần nghiêm túc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả.

GS.TS Nguyễn Quang Kim – Bí thư Đảng ủy - Hiệu trưởng quán triệt,

triển khai thực hiện nghị quyết TƯ 6, khóa XII trong Đảng bộ trường

Tính đến ngày 31/1/2018, Đảng bộ trường có 51 chi bộ và 8 đảng bộ bộ phận; trong đó có 17 chi bộ trực thược Đảng ủy Trường, 34 chi bộ thuộc đảng ủy bộ phận. Toàn Đảng bộ có tổng số 669 đảng viên (trong đó có 569 đảng viên chính thức, 100 đảng viên dự bị, 523 đảng viên là giảng viên, nhân viên, 146 đảng viên là sinh viên).

Trong báo cáo về công tác xây dựng Đảng năm 2017, GS. TS Trịnh Minh Thụ - Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng cũng chỉ rõ: các cấp ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên, sinh viên trong toàn trường tiếp tục ổn định; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; cán bộ đảng viên đã thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, nâng cao ý thức, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện “nói đi đôi với làm”. Các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; không có chi bộ yếu kém, không có đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Kết quả hoạt động của Đảng bộ, Nhà trường và các đoàn thể chính trị xã hội đã được cấp trên ghi nhận và khen thưởng, cụ thể: Nhà trường đã được Bộ NN&PTNT công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2016 – 2017; Tập thể Đảng bộ trường đã được Thành ủy tặng bằng khen; được Đảng ủy Khối tặng nhiều giấy khen. Công đoàn trường được Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội tặng bằng khen. Đoàn thanh niên cũng nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Đoàn và Thành đoàn.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2018,  các cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ công tác trong tâm về Chính trị - tư tưởng; thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; Công tác tổ chức cán bộ; Xây dựng tổ chức Đảng và lãnh đạo các đoàn thể.

GS. TS Trịnh Minh Thụ - Phó bí thư Đảng ủy – Phó hiệu trưởng báo cáo công tác Đảng bộ

Cũng tại Hội nghị, các Đảng viên đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng năm 2017. Theo đó, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy đã tham mưu giúp Đảng ủy xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, xây dựng kế hoạch của ủy ban kiểm tra Đảng ủy năm 2017 và triển khai thực hiện theo kế hoạch; đôn đốc các cấp ủy hoàn thành báo cáo tự kiểm tra việc thi hành Điều lệ Đảng và tham gia đoàn kiểm tra để kiểm tra một số chi bộ, đảng bộ bộ phận.

Hội nghị cũng phổ biến về một số nội dung chủ yếu trong Quy định 102-QĐ/TW về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm một số quy định khác liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời lắng nghe các ý kiến thảo luận của đảng viên trong trường cũng như công bố các quyết định khen thưởng của Đảng ủy khối và Đảng ủy trường đến các cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công tác Đảng năm vừa qua.

Khen thưởng các tập thể, cá nhân

Trải qua hơn 4 giờ làm việc, Hội nghị đã thông tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Trường Đại học Thủy lợi nắm vững, hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm chỉ đạo và những nội dung cơ bản của các Nghị quyết của Đảng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả. Đồng thời, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2018 cũng như tạo không khí tươi vui kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2018)

Bích Việt - Ảnh Trung Kiên