Giấy mời dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường (2007-2017)

Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu, Quý thầy/cô, các thế hệ Sinh viên, Học viên Cao học và Nghiên cứu sinh tới dự Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Khoa Môi trường.

- Thời gian: 08h00-13h00 ngày 18 tháng 11 năm 2017.

- Địa điểm tại Hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.