Các nhà nghiên cứu của TLU hợp tác với IRD Việt Nam để mô phỏng các biện pháp ngăn chặn COVID-19

Viện Nghiên cứu phát triển (IRD) Cộng hoà Pháp, trung tâm đại diện tại Việt Nam đã thành lập một nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành từ các đơn vị nghiên cứu viện gồm UMMISCO (Alexis Drogoul, Benoit Gaudou, Arthur Brugière, Kevin Chapuis), MIVEGEC (Marc Choisy), được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp từ trường Đại học Thuỷ lợi (Nguyễn Ngọc Doanh)

Viện Nghiên cứu phát triển (IRD) Cộng hoà Pháp, trung tâm đại diện tại Việt Nam đã thành lập một nhóm các nhà nghiên cứu đa ngành từ các đơn vị nghiên cứu viện gồm UMMISCO (Alexis Drogoul, Benoit Gaudou, Arthur Brugière, Kevin Chapuis), MIVEGEC (Marc Choisy), được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp từ trường Đại học Thuỷ lợi (Nguyễn Ngọc Doanh), trường Đại học Cần Thơ (Huỳnh Quang Nghi), INRAE (Patrick Taillandier) và SPH-HKU (Damien Philippon), để thiết kế các mô hình máy tính có tính đến yếu tố không gian thực tế trong nền tảng mô phỏng GAMA, từ dữ liệu được cung cấp của chính phủ (điều tra dân số, dữ liệu dịch tễ học) hoặc thu được từ các tác nhân tư nhân (dữ liệu Facebook, dữ liệu điện thoại di động) để thông báo nhanh nhất có thể các quyết định về sức khỏe cộng đồng của chính quyền Việt Nam, đặc biệt là các quyết định liên quan đến tác động của chiến lược ngăn chặn khi phát hiện trường hợp.

Mô phỏng các biện pháp ngăn chặn CoVid19 bằng GAMA:

Mô phỏng sự lan truyền CoVid19 trong hai nghiên cứu trường hợp sau:

 

So sánh tỷ lệ người nhiễm bệnh giữa việc đeo khẩu trang và không đeo khẩu trang:

 

Trích nguồn: https://gama-platform.github.io/covid19 

P. KHCN