Tập trung cho công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Trường khóa 28

(TLU) - Xác định công tác đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi khóa 28, nhiệm kỳ 2020-2025 là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhiều cấp ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Dân tộc Việt Nam (1946-1954) kết thúc thắng lợi, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Dân tộc ta bước vào thời kỳ mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội trên Miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

Do nhu cầu phát triển kinh tế, Đảng và Nhà nước đã rất chú trọng xây dựng và phát triển lĩnh vực thủy lợi, chủ trương đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật thủy lợi với quy mô lớn để phục vụ cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ năm 1958, Trung ương Đảng và Chính phủ đã chỉ thị tiến hành nghiên cứu lập quy hoạch và chuẩn bị xây dựng Học viện Thủy lợi.

Tháng 7/1959, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã nghe báo cáo và duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, quy mô của Học viện Thủy lợi. Tiếp đó, ngày 15/10/1959 Chính phủ đã ra quyết định thành lập Học viện Thủy lợi gồm ba bộ phận:

- Trường Đại học Thủy lợi

- Trường Trung cấp Thủy lợi

- Viện Nghiên cứu khoa học Thủy lợi

Được sự chuẩn y của Thành ủy Hà Nội và Đảng đoàn Bộ Thủy lợi, trong hai ngày 21, 22 tháng 12 năm 1959 tại Hà Nội đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Thủy lợi lần thứ nhất, đánh dấu sự ra đời của Đảng bộ Học viện Thủy lợi – tiền thân của Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi hiện nay.

Tháng 8/1961, theo chủ trương của Chính phủ, Học viện Thủy lợi tiếp nhận thêm các lớp Trung cấp Điện từ Trường Kỹ thuật I chuyển sang, từ đó gọi là Học viện Thủy lợi – Điện lực.

Ngày 09/05/1963 Bộ Thủy lợi ra Quyết định số 296 QĐ/TL tách Học viện Thủy lợi – Điện lực thành hai đơn vị:

- Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi

- Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi

Đồng thời theo chủ trương của Chính phủ các lớp Trung cấp Điện được chuyển về Bộ Công nghiệp quản lý.

Được sự chuẩn y của Thành ủy Hà Nội và Đảng đoàn Bộ Thủy lợi, Đảng bộ Học viện Thủy lợi – Điện lực được tách ra thành Đảng bộ Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Khoa học Thủy lợi. Trong hai ngày 21 và 22 tháng 6 năm 1963, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi nửa nhiệm kỳ đã quyết định những vấn đề trong công tác tổ chức và thông qua Đề án công tác của Đảng bộ Trường.

Ngày 28/04/1964 Bộ Thủy lợi ra Quyết định số 351 QĐ/TL tách Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi thành hai đơn vị trực thuộc Bộ:

- Trường Đại học Thủy lợi

- Trường Trung cấp Thủy lợi

Ngày 17/07/1964 Thành ủy Hà Nội ra Quyết định số 347 QĐ/ĐBHN đổi tên Đảng bộ Trường Đại học và Trung cấp Thủy lợi thành Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi với Ban Chấp hành cũ được giữ nguyên và thành lập Đảng bộ Trường Trung cấp Thủy lợi.

Từ đây Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi gánh vác sứ mạng vẻ vang là lãnh đạo thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường: đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật ở bậc đại học, sau đại học và công tác nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực tài nguyên nước phục vụ cho phát triển nông nghiệp và các ngành kinh tế khác.

Đại hội  XIII Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi

Trải qua 27 kỳ đại hội, chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Trường khóa 28, các chi bộ, Đảng bộ bộ phần đã lần lượt tiến hành đại hội.

Đối với Đại hội các chi bộ có nhiệm vụ thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 và báo cáo kiểm điểm của ban chi ủy nhiệm kỳ 2017-2020, góp ý vào báo cáo chính trị của Đảng cấp trên, bầu ra cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022.

Đại hội Chi bộ Khoa Hóa và Môi trường

Đại hội các Đảng bộ bộ phận có nhiệm vụ thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo chính trị của đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2015-2020, góp ý vào báo cáo chính trị của Đảng ủy trường, bầu ra ban chấp hành đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2020-2025.

Việc tổ chức đại hội chi bộ và đảng bộ bộ phận đều diễn ra trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo bầu không khí cởi mở, tin tưởng lẫn nhau để đạt được sự thống nhất cao trong đại hội, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội trường khóa 28.

GS.TS Trần Viết Ổn – Phó hiệu trưởng dự đại hội Đảng bộ bộ phận Kỹ thuật tài nguyên nước

Đảng viên nêu ý kiến góp ý tại Đại hội Đảng bộ bộ phận Công trình

Hiện nay, với phạm vi hoạt động tại 4 địa điểm chính: TP Hà Nội, tỉnh Hưng Yên, TP Hồ Chí Minh và tỉnh Ninh Thuận, Đảng bộ Trường có 8 đảng bộ bộ phận, 16 chi bộ trực thuộc, với tổng số gần 700 đảng viên sinh hoạt tại 55 chi bộ, trong đó khoảng 80% đảng viên là công chức, viên chức và người lao động, số còn lại là sinh viên.

Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Thủy lợi lần thứ 28 (nhiệm kỳ 2020 – 2025) thực hiện nhiệm vụ tổng kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Khối.

Hướng tới Đại hội toàn thể đảng viên, cán bộ viên chức và sinh viên nêu cao tinh thần “Tăng cường đoàn kết, phát huy trí tuệ, nâng cao vai trò của tổ chức Đảng trong thực hiện thành công Chiến lược phát triển Trường Đại học Thủy lợi giai đoạn 2020 – 2030 và tầm nhìn đến 2050”.

Đại hội Đảng bộ Khoa Kinh tế và Quản lý 

Theo kế hoạch, đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi đảm bảo hoàn thành trong Quý I năm 2020, trong đó, đại hội điểm chi bộ Khoa Cơ khí đã hoàn thành vào ngày 14/2. Đại hội đầu tiên Đảng bộ Kinh tế và Quản lý cũng diễn ra thành công vào ngày 6/3.

Bích Việt