Nhà trường với các cựu sinh viên khóa đầu tiên

Vừa xong, diễn ra cuộc gặp thân mật giữa lãnh đạo Nhà trường với các cựu sinh viên khóa đầu tiên của Nhà trường.

Cuộc trao đổi thân tình giữa lãnh đạo Nhà trường với cựu sinh viên Khóa 1

Những câu chuyện về lịch sử phát triển và những bước thăng trầm của Nhà trường được các bác khóa 1 kể như những hồi ký lịch sử được các kể từ những nhân chứng sống cho các thế hệ trẻ được hiểu thêm về Nhà trường.

Nhân dịp này, đại diện Khóa 1 tặng Nhà trường bộ sách về chuyên ngành Thủy lợi giúp ích cho những thế hệ sau tra cứu cũng như làm tư liệu cho Thư viện Nhà trường.

Thực hiện: Bình Dương