Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam

(TLU)- Sáng ngày 20/9, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS Đỗ Văn Chính.

Ở Việt Nam, việc nhìn nhận đánh giá các rủi ro trong các dự án xây dựng nói chung và trong lĩnh vực thủy điện nói riêng vẫn chưa thực sự được quan tâm dẫn đến các rủi ro không lường trước được trong quá trình triển khai dự án ảnh hưởng đến các mục tiêu của dự án. Đặc biệt, các dự án thủy điện vừa và nhỏ hầu hết được xây dựng tại các huyện miền núi, xa trung tâm hành chính, địa hình hiểm trở, thường xuyên sạt lở vào mùa lũ nên gặp rất nhiều khó khăn và rủi ro càng hiện hữu và khó lường hơn. 

Việc xác định, nhận diện và đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến mục tiêu của dự án (thời gian, chi phí, chất lượng) sẽ giúp nhà đầu tư có cơ sở trước khi quyết định đầu tư xây dựng công trình, các nhà thầu, các đơn vị quản lý nhà nước và các bên liên quan chủ động trong việc đưa ra đánh giá, giải pháp ứng phó và giảm thiểu rủi ro giảm tổn thất chi phí cho nhà nước. 

Vì vậy đề tài “Nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của các yếu tố rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam” là rất cần thiết, mang tính khoa học và thực tiễn cao.

Đề tài bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS Đỗ Văn Chính thuộc chuyên ngành Quản lý xây dựng do PGS.TS. Nguyễn Bá Uân và GS.TS. Vũ Thanh Te hướng dẫn.

Lễ bảo vệ của NCS Đỗ Văn Chính

(*) Ý nghĩa khoa học của đề tài:

- Luận án đưa ra cơ sở khoa học xác định danh mục và phân nhóm các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam.

- Luận án đã trình bày phương pháp và kết quả đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố rủi ro đến chi phí, chỉ ra được các yếu tố rủi ro ảnh hưởng lớn nhất đến chi phí đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam làm cơ sở khoa học đề xuất một số giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của các rủi ro đến chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam.

(*) Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:

- Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở quan trọng giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà đầu tư và các đơn vị, tổ chức có liên quan tham khảo, vận dụng, đưa ra những cảnh báo và giải pháp chủ động khi thực hiện đầu tư xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam.

- Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng để thực hiện các nghiên cứu để đánh giá, đo lường thiệt hại của một số nhóm rủi ro đến các mục tiêu của dự án. Phân bổ rủi ro cho các đối tượng có liên quan trong quá trình đầu tư xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ ở Việt Nam.

Một số hình ảnh buổi lễ:

 

GS. TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng đến dự và chúc mừng NCS

Bạn bè, gia đình, đồng nghiệp và các em sinh viên chúc mừng NCS bảo vệ thành công LATS

Việt Đức - Bích Việt