NCS. Nguyễn Thái Hà bảo vệ LATS cấp Trường

Chiều 9/9, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cho NCS. Nguyễn Thái Hà bảo vệ LATS cấp Trường với chủ đề: Xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng phục vụ công tác khai thác và quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải miền Trung

Hạn hán là một phần tự nhiên của khí hậu, hạn hán hình thành do sự thiếu hụt lượng mưa, lượng bốc hơi lớn và việc khai thác quá mức nguồn tài nguyên nước. Hạn hán xuất hiện trên khắp thế giới có thể xảy ra ở tất cả các vùng khí hậu, hạn hán khá phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt là ở các tỉnh Duyên hải Miền Trung (DHMT). Sự khắc nghiệt của một đợt hạn hán không chỉ phụ thuộc vào khoảng thời gian, cường độ, không gian, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu dùng nước từ các hoạt động của con người và cây trồng.

Cho đến nay ở Việt Nam đã có nhiều nghiên cứu về hạn hán nhưng những kết quả đã nghiên cứu còn một số tồn tại cũng như chưa được thực hiện một cách hệ thống và chưa được áp dụng rộng rãi trong thực tế. Để giúp cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và người dân địa phương chủ động trong việc khai thác và quản lý tài nguyên nước thì các nghiên cứu về hạn hán ở Việt Nam nói chung và vùng DHMT nói riêng là rất quan trong và cần thiết. Vì thế, đề tài “Xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng phục vụ công tác khai thác và quản lý tài nguyên nước vùng Duyên hải Miền Trung” đã được đề xuất nghiên cứu.

NCS Nguyễn Thái Hà trình bày luận án

Luận án đã góp phần bổ sung cơ sở khoa học trong việc sử dụng và lựa chọn chỉ số hạn, xây dựng bản đồ hạn theo phương pháp NCDA và phương pháp dự báo hạn khí tượng. Kết quả nghiên cứu của luận án có thế được ứng dụng để xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng cho khu vực nghiên cứu cũng như các khu vực khác, giúp cho các nhà quản lý, nhà hoạch định chính sách và người dân địa phương chủ động trong việc khai thác và quản lý tài nguyên nước.
 

Toàn cảnh buổi bảo vệ

Luận án: Xây dựng mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng phục vụ công tác Khai thác và Quản lý Tài nguyên nước vùng Duyên hải Miền Trung 

Chuyên ngành: Kỹ thuật Tài nguyên nước 

Mã số: 9 58 02 12 

Họ và tên NCS: Nguyễn Thái Hà 

Người hướng dẫn:

1. PGS. TS Nguyễn Đăng Tính, Trường Đại học Thuỷ lợi 

2. GS. TS Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục Thuỷ lợi – Bộ NN&PTNT

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thuỷ lợi

Tóm tắt những kết luận mới của Luận án:

1. Xác định được mối quan hệ của các yếu tố ENSO, diễn biến nhiệt độ mặt nước biển dị thường (SSTA) và chỉ số dao động Nam bán cầu (SOI) với diễn biến của hạn khí tượng của vùng Duyên hải Miền Trung (thông quan các chỉ số SPI và SPEI). Đồng thời xây dựng được bản đồ nguy cơ hạn hán cho khu vực nghiên cứu. 

2. Xây dựng được mô hình cảnh báo sớm hạn khí tượng cho vùng Duyên hải Miền Trung sử dụng mạng Nơ ron thích nghi mờ (ANFIS).

Chi tiết luận án: tại đây
 

Bích Việt