Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của Tổng Bí thư

(TLU) – Sáng ngày 11/9, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị; các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư

Hội nghị diễn ra tại T35 và trực tuyến Cơ sở 2

Tới dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Viết Thông - Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương với vai trò là báo cáo viên. Về phía Trường Thủy lợi có GS.TS.NGND Nguyễn Quang Kim - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS Trịnh Minh Thụ - Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên trong trường.

Báo cáo viên - PGS.TS. Nguyễn Viết Thông

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt những nội dung cơ bản như: Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 10 về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và công tác chuẩn bị các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước.

Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: "Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước, vì vậy các cấp ủy phải tổ chức quán triệt Chỉ thị và xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra; lãnh đạo công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020".

Hội nghị cũng lắng nghe về các nội dung chính của Nghị quyết Trung ương 10 khóa XII như: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Các đảng viên tham gia hội nghị

Để đạt được mục đích, Trường Đại học Thủy lợi đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nhận thức sâu sắc hơn nữa những nội dung cơ bản của Nghị quyết và Chỉ thị và triển khai hiệu quả trong toàn Đảng bộ.

Bích Việt