Cựu sinh viên, nghiên cứu sinh Đại học Thủy lợi Matxcova đến thăm và chúc mừng

Sáng nay, Đại diện các cựu sinh viên, nghiên cứu sinh Đại học Thủy lợi Matxcova đến thăm và chúc mừng Trường Đại học Thủy lợi.


Được biết trong số các ông bà đại diện cho hội đến đây hầu hết đều là cựu sinh viên của Trường Đại học Thủy lợi hiện đang công tác tại nhiều công ty lớn, các tập đoàn đa quốc gia.

Trong buổi tiếp xúc đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong thời gian tới đây, đặc biệt là trong việc bảo hộ quyền tác giả và sở hữu trí tuệ với các sản phẩm khoa học của Nhà trường.

Thực hiện: Bình Dương