Xét chọn sinh viên nhận Học bổng - Giải thưởng KOVA lần thứ 15

- Trước ngày 21/5/2018: Các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 xét chọn đề cử  sinh viên nhận giải thưởng KOVA và học bổng KOVA đạt tiêu chuẩn (không hạn chế số lượng) lập danh sách và gửi về phòng CTCT & Quản lý sinh viên;

- Từ ngày 22/5/2018 đến ngày 24/5/2018: Nhà trường xét duyệt những sinh viên được các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2 đề cử;

- Từ ngày 25/5/2018 đến ngày 31/5/2018: Sinh viên được Nhà trường đề cử nộp hồ sơ xin tham gia xét tặng giải thưởng - học bổng KOVA tại phòng CTCT & Quản lý sinh viên (gặp CV. Nguyễn Thị Na)

Chi tiết thông báo: tại đây