V/v: Thành lập đội tuyển tham gia cuộc thi Tin học văn phòng Thế giới năm 2020

Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thế giới (Microsoft Office Specialist World Championship) do Tập đoàn quốc tế Certiport (Hoa Kỳ) tổ chức từ năm 2002 dành cho thanh thiếu niên từ 13 đến 22 tuổi, nhằm tìm kiếm và tôn vinh những tài năng tin học trên thế giới về kỹ năng sử dụng các ứng dụng tin học văn phòng Microsoft Office

Chi tiết xem tại đây.