Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda khởi động khóa học hè 2019

Trung tâm văn hóa Swami Vivekananda khởi động khóa học hè 2019 với 2 lớp học Múa Kuchipudi.

Chi tiết: tại đây