Triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp cho sinh viên bậc đại học, cao đẳng, liên thông hệ chính quy & bậc đại học hệ vừa làm vừa học học kỳ 1 năm học 2019 – 2020

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 – 2020, Nhà trường thông báo triển khai thực hiện Học phần tốt nghiệp (HPTN) trong học kỳ 1 năm học 2019 - 2020 cho sinh viên.

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HPTN

Tính đến thời điểm nộp đơn và xét điều kiện thực hiện HPTN, sinh viên phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không bị kỷ luật từ cấp trường trở lên;

- Điều kiện về học tập:

+ Sinh viên hệ chính quy: không có tín chỉ môn học dưới điểm D (không tính tín chỉ GDQP, GDTC, môn học tự chọn không tính điểm tốt nghiệp và tín chỉ học chương trình đào tạo thứ hai) đồng thời có điểm trung bình tích lũy đạt từ 2.00 trở lên (thang điểm 4).

+ Sinh viên hệ VLVH: không có môn học có điểm dưới 5 (thang điểm 10).

Chi tiết kế hoạch: xem tại đây