Tổ chức thi Olympic Cơ học đất cấp trường

Bộ môn Địa kỹ thuật - Khoa Công trình sẽ tổ chức thi OLYMPIC cấp trường môn Cơ học Đất cho các sinh viên khoá K57, K58

Thời gian: 8 giờ sáng thứ 7 ngày 15 tháng 12 năm 2018.

Địa điểm: Dự kiến hội trường 227-A2.

Đối tượng dự thi: Sinh viên các lớp khoá K57, K58 có học môn Cơ học Đất và các bạn sinh viên các khóa khác yêu thích môn học.

Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình môn học sinh viên đã học theo chương trình chính khoá.

Hình thức thi: Thi viết-thời gian làm bài 180 phút- Thí sinh được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Mức độ khó dễ của đề thi: Ở mức trung bình, có khó hơn một chút so với đề thi hết môn.

Dự kiến số sinh viên tham dự: khoảng 50 sinh viên

Sinh viên đăng ký dự thi với TS Nguyễn Văn Lộc: 0912-105-826