Tổ chức thi Olympic cấp trường môn Cơ lý thuyết năm 2017

Để tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc môn Cơ lý thuyết năm 2018, Bộ môn Cơ học kỹ thuật sẽ nhận đăng ký và tổ chức kỳ thi Olympic môn Cơ lý thuyết cấp trường năm học 2017- 2018.

Thời gian tổ chức thi cấp trường: 08h00 sáng thứ bảy, ngày 21/10/2017

Chi tiết: tại đây