Tổ chức họp lớp sinh viên hệ chính quy tháng 11 năm học 2018 - 2019

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019; xét yêu cầu của các đơn vị về tăng thời lượng họp lớp từ 1 tiết lên 2 tiết để đảm bảo tư vấn và hỗ trợ giải đáp thắc mắc các vấn đề về học tập, rèn luyện cho sinh viên. Nhà trường thông báo về việc tổ chức họp lớp sinh viên hệ chính quy vào tháng 11/2018. 

Chi tiết thông báo: tại đây

Kế hoạch và thời gian họp các lớp: tại đây