Tổ chức cuộc thi Trang tin điện tử “Website Thủy lợi - Cánh cửa thông tin”

Thông tin, tin tức là nhịp đập của cuộc sống, phản ánh hoạt động của mỗi Khoa, Trung tâm, các cơ sở trực thuộc Trường Đại học Thủy lợi. Tất cả được ghi nhận, cập nhật, là nguồn tư liệu quý giá thông qua Trang tin điện tử (Website) của mỗi đơn vị.

Đây có thể coi là kênh thông tin quan trọng giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu người học và những người yêu mến trường tìm đến để nắm bắt thông tin, tra cứu tài liệu, gửi dòng tâm sự, tìm hiểu về hoạt động của trường. Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cuộc thi “Website Thủy lợi - Cánh cửa thông tin”

Từ ngày 18/01/2019 đến hết ngày 24/01/2019: Các Khoa, Trung tâm, Cơ sở 2, Viện Miền trung rà soát điều chỉnh website. Các đơn vị khác đăng ký tham gia dự thi tại P7 (nếu có nguyện vọng).

10h00 ngày 25/01/2019: Trung tâm tin học xử lý kỹ thuật hiện số lượt truy cập website, số lượng xem bài viết trên các website dự thi, chốt số lượng truy cập ban đầu và thông báo cho các đơn vị được biết.

Từ 10h00 ngày 25/01/2019 đến 24h ngày 15/6/2019 thời gian dự thi, tính số lượt truy cập website, bài đăng ...,

Từ 15/6 đến 18/6/2019: Ban tổ chức xét chọn các tác phẩm dự thi

Ngày 21/6/2018 (dự kiến): Công bố và trao giải

Chi tiết kế hoạch xem tại đây