Thông tin học bổng Thạc sỹ tại Trường Đại học Hà Hải, Trung Quốc

Nhà trường thông báo thông tin học bổng của Trường Đại học Hà Hải, Trung Quốc. 

Theo đó, người nộp đơn phải có bằng cử nhân trở lên (tốt nhất là về khoa học hoặc kỹ thuật), dưới 35 tuổi (sinh sau ngày 1 tháng 9 năm 1983).

Lưu ý: Yêu cầu bằng chứng tiếng Anh hoặc tiếng Trung.

Hạn nộp đơn đăng ký: trước ngày 10 tháng 6 năm 2018.

Chi tiết: tại đây