Thông báo về Chương trình Trao đổi sinh viên kỳ học mùa thu 2019-2020 Trường đại học Công nghệ Cracow, Phần Lan

Trường Đại học Công nghệ Cracow là một trường đại học công lập, được thành lập từ năm 1945. Trường có 7 khoa, 22 ngành và rất nhiều chuyên ngành với 16.000 sinh viên và 1.000 giảng viên.

Hàng năm, Trường Đại học Công nghệ Cracow tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học đối tác, trong đó có Trường Đại học Thủy Lợi.

Thời gian của kỳ học trao đổi mùa thu: Từ 1/10 đến giữa tháng 2

Yêu cầu về trình độ tiếng Anh: Từ B2 trở lên

Các thông tin chi tiết xem link: http://iro.pk.edu.pl/incoming-exchange-students/ và các file đính kèm.

Hạn đăng ký:  Ngày 6 tháng 5 năm 2019

Nơi đăng ký:  

Phòng Hợp tác Quốc tế

- Địa chỉ:  P.103 Nhà A1

- SĐT: 024-38533083

- Email: ico@tlu.edu.vn