Thông báo Triển khai lấy mẫu vân tay của sinh viên K58

Để đồng bộ hóa trong công tác quản lý sinh viên toàn trường, Nhà trường thông báo triển khai lấy mẫu vân tay sinh viên như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên đại học hệ chính quy khóa 58 đang học tập tại trường.

2. Nội dung: Nhà trường tiến hành lấy mẫu vân tay của sinh viên để đưa vào cơ sở dữ liệu nhận dạng theo công nghệ dùng sinh trắc vân tay phục vụ cho công tác quản lý sinh viên.

3. Kế hoạch thực hiện:

3.1. Yêu cầu: Sinh viên đến đúng theo thời gian quy định và xuất trình Thẻ sinh viên và Căn cước công dân hoặc Chứng minh thư nhân dân khi lấy mẫu vân tay (Sinh viên không lấy mẫu vân tay sẽ không có trong cơ sở dữ liệu của Nhà trường và từ học kỳ 2 năm học 2018 – 2019 sẽ không đăng ký học được).

3.2. Thời gian và địa điểm lấy mẫu vân tay:

- Địa điểm: Hội trường T45

- Thời gian: Cụ thể tại thông báo

Chi tiết thông báo: tại đây