Thông báo triển khai các hoạt động trong tháng 4+5/2019

Tháng 4 và tháng 5/2019 sẽ có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn của Đất nước: Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn Miền nam thống nhất đất nước 30/4, Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 01/5, Kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 và nhiều hoạt động khác.

Ban giám hiệu thông báo để sinh viên trong toàn trường biết và tham gia các hoạt động nghiêm túc, có hiệu quả, thể hiện tinh thần của sinh viên Trường Đại học Thủy lợi. Đề nghị các Khoa, Trung tâm, Giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập quán triệt đến sinh viên những nội dung cụ thể tại đây.