Thông báo tổ chức thi Olympic cấp trường môn Cơ học kỹ thuật năm 2018

Để tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Cơ học Toàn quốc môn Cơ học kỹ thuật năm 2019, Bộ môn Cơ học kỹ thuật sẽ nhận đăng ký và tổ chức kỳ thi Olympic môn Cơ học lý thuyết cấp trường năm học 2018- 2019.

Thông báo tại đây