Thông báo tổ chức ôn và thi Olympic Thủy lực năm học 2018-2019

Được sự đồng ý của Nhà trường, Bộ môn Thuỷ lực tổ chức học ôn để chuẩn bị cho kỳ thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) và Thi Olympic Cơ học toàn quốc tổ chức vào mùa hè năm 2019.

Lịch học: bắt đầu từ 8h00 thứ Bảy, ngày 10/11/2018 tại phòng 306 nhà B5, cụ thể như sau:

- Thứ Ba, thứ Năm, tiết 13, 14, 15 tại phòng 206-B5

- Thứ Bảy, tiết 2, 3, 4, 5, 6 tại phòng 306-B5.

Thời gian học: từ ngày 10/11/2018 đến ngày 20/4/2019.

Thi Olympic cấp Trường môn Thuỷ lực (Cơ học chất lỏng) dự kiến vào lúc 8h00 thứ Bảy, ngày 22/12/2018 tại phòng 307 nhà B5.