Thông báo thi Olympic Toán sinh viên cấp trường 2017

Để động viên, khích lệ phong trào học Toán trong sinh viên Trường Đại học Thủy lợi và chuẩn bị cho việc thành lập, bồi dưỡng Đội tuyển dự thi Olympic Toán Sinh viên toàn quốc lần thứ 26 được tổ chức vào tháng 4 năm 2018 tại Trường Đại học Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình, Bộ môn Toán kết hợp với Phòng CTCT và QLSV tổ chức Cuộc thi Olympic Toán cấp Trường 2017 cho sinh viên toàn trường.

Chi tiết: tại đây