Thông báo thi Olympic môn Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu cấp trường năm học 2019 -202

Bộ môn Sức bền – Kết cấu kết hợp với phòng Chính trị và Công tác sinh viên tổ chức kỳ thi Olympic môn Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu cấp trường năm học 2019 -2020.

Môn thi Sức bền vật liệu:

- Thời gian: 08h00, thứ Bảy 28/12/2019. Địa điểm: Phòng thi 307, 308 B5.

Môn thi Cơ học kết cấu:

- Thời gian: 13h30, thứ Bảy 28/12/2019. Địa điểm: Phòng thi 307, 308 B5.

Nội dung:

- Môn thi Sức bền vật liệu: Các nội dung trong môn học Sức bền vật liệu 1.

- Môn thi Cơ học kết cấu: Cơ học kết cấu 1.

Hình thức: Thi viết thời gian 180 phút, không sử dụng tài liệu.

Sinh viên đang tham gia đăng ký trực tiếp trên lớp với Giáo viên đang giảng dạy học phần Sức bền vật liệu và Cơ học kết cấu (Đối với sinh viên đang theo học các lớp do Giảng viên Bộ môn phụ trách) hoặc đăng ký trực tiếp tại phòng thi trong buổi thi môn thi đó.