Thông báo thi Olympic cấp trường môn Cơ học đất 2019

Bộ môn Địa kỹ thuật - Khoa Công trình sẽ tổ chức thi Olympic cấp trường môn Cơ học Đất cho các sinh viên khoá K58, K59

Thời gian: 8 giờ sáng chủ nhật ngày 22 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Dự kiến hội trường 227-A2.

Đối tượng dự thi: Sinh viên các lớp khoá K58, K59 có học môn Cơ học Đất và Địa kỹ thuật và các bạn sinh viên các khóa khác yêu thích môn học.

Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình môn học sinh viên đã học theo chương trình chính khoá.

Hình thức thi: Thi viết-thời gian làm bài 180 phút- Thí sinh được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Sinh viên đăng ký dự thi với thầy TS Nguyễn Văn Lộc: 0912-105-826