Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 12/2018 đối với các lớp K56 và lớp 58LT-C

MỘT SỐ LƯU Ý

- Nhà trường đã tiến hành nhập dữ liệu các môn tự chọn tính điểm và chạy kết quả học tập cho sinh viên thực hiện học phần tốt nghiệp tại học kỳ 1 năm học 2018-2019 (K56 và K55 trở về trước). Sinh viên lưu ý kiểm tra kết quả học tập. Mọi thắc mắc sinh viên nộp đơn tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc Phòng CTCT & QLSV (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1) từ ngày 24/12 đến ngày 28/12/2018;        

- Sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019 triển khai đánh giá kết quả rèn luyện  học kỳ 1 và toàn khóa học theo kế hoạch số 1088 /KH-ĐHTL ngày 26/11/2018 (tại đây);

- Sinh viên Chương trình tiên tiến hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2018-2019 triển khai đánh giá kết quả rèn luyện  học kỳ 1 và toàn khóa học theo kế hoạch số 1089 /KH-ĐHTL ngày 26/11/2018 (tại đây);

- Sinh viên các lớp K56 và lớp 58LT triển khai đánh giá hoạt động của giáo viên chủ nhiệm kiêm cố vấn học tập năm học 2018-2019 theo quyết định số 1334/QĐ-ĐHTL ngày 10/7/2018 về việc ban hành “Quy định về công tác Giáo viên chủ nhiệm kiêm Cố vấn học tập các lớp sinh viên hệ chính quy bậc đại học (mẫu phiếu kèm theo) và nộp lại cùng Sổ sinh hoạt lớp vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc Phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1);

- Trong dịp cao điểm diễn ra lễ Noel và nghỉ Tết dương lịch 2018, đề nghị các bạn sinh viên lưu ý đảm bảo trật tự xã hội và trật tự an toàn giao thông tại trường học, địa phương và nơi cư trú;

- Thực hiện nếp sống văn hóa học đường, lưu ý sinh viên phải chỉnh đốn trang phục, tác phong giao tiếp, ứng xử, bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường;

- Sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh các nội quy, quy chế trong học tập, thi cử; nghiêm cấm mọi hành vi học hộ, thi hộ, sử dụng điện thoại làm việc riêng trong giờ lên lớp…

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc Phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1);

   - Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Chi tiết thông báo: tại đây