Thông báo Phục vụ sinh hoạt lớp tháng 10 năm 2017

Các lớp tổ chức sinh hoạt lớp vào ngày 29/10/2017 lưu ý:

- Sáng thứ bảy ngày 11/11/2017 tại HT-T45 (từ 7h30 đến 11h00), Nhà trường tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 khối sinh viên. Đề nghị các lớp thực hiện đúng theo thông báo số 1045/TB-ĐHTL (tại đây).

- Ngày 30&31/10/2017 (Sáng từ 8h00 đến 11h00; Chiều từ 14h00 đến 17h00) tại P.304, tầng 3 Thư viện, Nhà trường tổ chức thi lại lần 2 nội dung Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa cho sinh viên K59. Sinh viên tự bố trí thời gian và đến thi trong thời gian trên (tại đây).

- Để phục vụ cho việc thu học phí, đề nghị:

+ Sinh viên bị sai tài khoản ATM (danh sách tại đây): kiểm tra lại số tài khoản ATM và cung cấp lại cho Phòng Tài vụ qua hòm thư: hocphi@tlu.edu.vn (ghi rõ mã sinh viên, họ và tên, số tài khoản) để được cập nhật lại tài khoản lên hệ thống;

+ Sinh viên làm lại thẻ ATM tại phòng Tài vụ: đến nhận thẻ ATM tại phòng Tài vụ (P.219/A1). Khi đến, mang theo Chứng minh thư hoặc Căn cước công dân để kiểm tra;

+ Sinh viên K55 đến K58 chưa có thẻ ATM: tự ra Ngân hàng Vietinbank (địa chỉ: 346 Tây Sơn) đăng ký mở thẻ;

+ Sinh viên K59: Nhà trường đang tiến hành làm thẻ ATM cho sinh viên. Tuy nhiên có một số sinh viên chưa nộp “Bản đề nghị mở thẻ” (danh sách tại đây). Đề nghị sinh viên khai và nộp lại “Bản đề nghị mở thẻ” cho lớp trưởng tập hợp gửi về Phòng CTCT&QLSV vào ngày 30/10 - 03/11/2017.

- Triển khai thống kê kênh thông tin sinh viên K59 tiếp cận đến Trường ĐHTL theo thông báo số 1062/TB-ĐHTL (tại đây)

- Triển khai kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ I năm học 2017-2018 và toàn khóa học của sinh viên hệ chính quy làm tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2017-2018 theo Kế hoạch số 1061/KH-ĐHTL ngày 25/10/2017 (tại đây)

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1).

Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Chi tiết thông báo sinh hoạt lớp tháng 10: tại đây