Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp tháng 01/2018

- Căn cứ kế hoạch đào tạo, Nhà trường điều chỉnh lịch sinh hoạt các lớp trong kỳ 2 năm học 2017-2018 (tại đây);

- Nhằm giúp Nhà trường có được thông tin đầy đủ của sinh viên đang học, làm cơ sở cho việc đánh giá, điều chỉnh, xây dựng kế hoạch phục vụ hỗ trợ sinh viên được tốt hơn, Nhà trường gửi các lớp phiếu khảo sát “Các hoạt động phục vụ hỗ trợ sinh viên trong trường”. Đề nghị lớp trưởng các lớp triển khai cho sinh viên trong lớp thực hiện phiếu khảo sát và gửi về P112- tầng 1 nhà Hành chính A1 hoặc tiến hành khảo sát online trên website trường tại địa chỉ: tlu.edu.vn => Mục sinh viên => Hỗ trợ sinh viên (tại đây);

- Nhằm giúp Nhà trường và giảng viên giảng dạy có những điều chỉnh phù hợp nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị sinh viên các lớp thực hiện kế hoạch số 70/KH-ĐHTL ngày 19/01/2018 của Trường Đại học Thủy lợi về việc tổ chức “Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về môn học và hoạt động giảng dạy của giảng viên” (tại đây);

- Khóa 56 khối ngành kinh tế triển khai đăng ký môn tự chọn tính điểm tốt nghiệp theo lớp. Sinh viên nhận bản đăng ký môn tự chọn kèm sổ sinh hoạt lớp và nộp lại tại P114/A1 trước ngày 03/02/2018;

- Nhằm tuyên truyền về các hành vi bán hàng đa cấp (BHĐC) bất chính, biến tưởng, Trường Đại học Thủy lợi nhắc nhở sinh viên nâng cao cảnh giác và nhận thức đúng về hoạt động này. Để nắm rõ các quy định của pháp luật về hoạt động BHĐC, danh sách Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động BHĐC, tình trạng hoạt động, các hoạt động BHĐC của doanh nghiệp, sinh viên truy cập tại website http://quanlydacap.vca.gov.vn của Cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng; Thông tin về hoạt động BHĐC tại Hà Nội: http://congthuong.hanoi.gov.vn (Mục tin Doanh nghiệp bán hàng đa cấp). Lớp trưởng các lớp phổ biến cho các thành viên trong lớp các nội dung về Kinh doanh đa cấp do Sở Công thương thành phố Hà Nội phát hành (tại đây);

- Nhà trường sẽ cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên K59 và sinh viên K55 chuẩn bị tốt nghiệp trước ngày 30/01/2018;

- Sinh viên K59 nhận thẻ ATM bổ sung vào hai ngày: thứ hai ngày 29/01/2018 và ngày thứ ba ngày 30/01/2018 tại P110/A1 ( gặp Chuyên viên Dương Thanh Thịnh);

- Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất -2018, Trường Đại học Thuỷ lợi thông báo hỗ trợ cho sinh viên đang học tại trường năm học 2017 – 2018 với mức kinh phí 50.000 đồng/sinh viên. (tại đây)

+ Địa điểm nhận kinh phí hỗ trợ: Phòng Tài vụ - Tầng 2 nhà Hành chính A1 (riêng các lớp K59 thuộc khoa Công nghệ thông tin và Trung tâm Đào tạo quốc tế, nhận tại TT Giáo dục quốc phòng, P.TM 202, Cơ sở phố Hiến)

+ Thời gian: ngày 31/01&01/02/2018

- Lớp trưởng nhắc sinh viên tham gia sinh hoạt lớp một cách đều đặn. Ban Cán sự lớp có trách nhiệm nhận Sổ theo dõi Tình hình sinh hoạt lớp và Thông báo phục vụ sinh hoạt lớp vào thứ Sáu trong tuần tổ chức sinh hoạt lớp và nộp lại Sổ vào thứ Hai sau tuần sinh hoạt lớp tại Bộ phận Tư vấn sinh viên thuộc phòng CTCT & QLSV) (P112- tầng 1 nhà Hành chính A1)

   - Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện công việc này với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc trước hết vì quyền lợi của sinh viên sau đó là góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Yêu cầu lớp trưởng các lớp chú ý lấy chữ ký GVCN lớp (nếu họp); nếu GVCN lớp không có mặt thì lớp trưởng phải ghi rõ là GVCN không dự họp.

Kế hoạch chi tiết: tại đây