Thông báo mời nộp đề xuất nghiên cứu lĩnh vực khí tượng-thủy văn

Trong khuôn khổ Quỹ Newton, Hội đồng Nghiên cứu Môi trường Tự nhiên (NERC), Hội đồng Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội (ESRC) Vương quốc Anh và Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) đang mời các nhà khoa học Việt Nam và Anh nộp đề xuất nghiên cứu chung trong lĩnh vực rủi ro khí tượng thủy văn – tập trung vào các vấn đề hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, bão tại khu vực Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Chương trình tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu tự nhiên nhưng đặc biệt khuyến khích các đề xuất liên ngành tự nhiên – xã hội.

Thông tin chi tiết có thể xem tại website của NERC: http://www.nerc.ac.uk/research/funded/programmes/hazards-seasia/news/ao/ và sẽ sớm được đăng tải trên trang web của NAFOSTED.

  1.  Hạn nộp “Thông báo ý định” (notification of intent) bắt buộc: 4/12/2017
  2.  Hạn nộp hồ sơ: 21/2/2018

Lưu ý: chỉ những hồ sơ nộp “Thông báo ý định” trước ngày 4/12 mới đạt tính hợp lệ để nộp full application vào tháng 2/2018.

Thông tin liên hệ:

Phan Thi Lien Huong (Ms.) | Research and Innovation Programme Manager |

British Embassy Hanoi | Central Building | 31 Hai Ba Trung street | Hanoi | Vietnam |

T: +84 24 3936 0500 ext 2297; Direct: +84 24 3936 0597 | Mob: +84 (0) 904 461 817 | FTN: 8493 2297 |

Email: phan.huong@fco.gov.uk | Website: gov.uk/world/vietnam