Thông báo học bổng Thạc sỹ của Học viện Giáo dục về nước IHE Delft Hà Lan

Chương trình “The Orange Knowledge Programme” cung cấp học bổng thạc sĩ toàn phần cho các ứng viên tại 53 nước đối tác, trong đó có Việt Nam.

Học viện Giáo dục về nước IHE Delft là cơ sở giáo dục quốc tế đào tạo về tài nguyên nước lớn nhất trên thế giới và có trụ sở tại thành phố Delft, Hà Lan. Hơn 23.000 chuyên gia trong lĩnh vực tài nguyên nước từ hơn 190 quốc gia trên thế giới chủ yếu là các quốc gia đang phát triển đã được đào tạo tại Học viện.

Chương trình thạc sĩ khoa học kéo dài 18 tháng tại Viện IHE Delft, Hà Lan.

Bao gồm 4 chuyên ngành:

Water Management and Governance: Nghiên cứu khoa học về tài nguyên nước với các kỹ năng quản lý và lập kế hoạch thực hiện.

Urban Water and Sanitation : Cung cấp nước, kỹ thuật và quản lý nước đặc biệt ở khu vực thành thị

Environmental Science : Bảo tồn và sử dụng thận trọng tài nguyên thiên nhiên vì lợi ích xã hội

Water Science & Engineering: Các quá trình thủy văn và thủy lực; các công cụ mô hình cho việc quản lý tài nguyên nước ở các vùng ven biển, lưu vực sông và các khu vực nông nghiệp.

Thông tin chi tiết về khóa học, điều kiện tham gia và hướng dẫn đăng kýtại đường link sau:  https://www.un-ihe.org/news/okp-scholarship-deadline-coming

Thời hạn đăng ký: Trước ngày 10 tháng 2 năm 2019.