Thông báo Học bổng Thạc sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật tại Trường Thai-German Graduate School of Engineering (Bangkok, Thái Lan) liên kết với Trường Đại học RWTH Aachen (Cộng hòa Liên bang Đức)

Học bổng tài trợ bởi Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức và Bộ Ngoại giao Đức. Học bổng dành cho chương trình thạc sĩ quốc tế 2 năm trong lĩnh vực kỹ thuật, bắt đầu từ tháng 8 năm 2019. Năm thứ 2 sẽ thực hiện nghiên cứu ở Trường Đại học RWTH Aachen (Đức).

Đối tượng: sinh viên từ các nước Đông Nam Á (không bao gồm Thái Lan) đã có bằng kỹ sư, có thành tích học tập xuất sắc và khả năng Tiếng Anh tốt.

Quá trình tuyển chọn có tính cạnh tranh cao và bao gồm cả vòng phỏng vấn diễn ra vào tháng 5 năm 2019.

Giá trị của học bổng: học bổng được cấp cho năm học thứ nhất bắt đầu từ tháng 8 năm 2019, việc cấp bổng cho năm học thứ 2 phụ thuộc vào kết quả của năm học thứ nhất. Học bổng bao gồm học phí và một khoản sinh hoạt phí là 450 euros.

Hạn đăng ký: 19 tháng 04 năm 2019

Thông tin chi tiết xem link: 

https://www.daad-vietnam.vn/vi/2019/03/01/thai-german-graduate-school-of-engineering/