Thông báo Chương trình Chuyên gia Fulbright - Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội

Nhà trường Thông báo Chương trình Fulbright do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cung cấp tới các Đơn vị trong toàn trường.

Chương trình Fulbright, do Thượng nghị sĩ J. William Fulbright bang Arkansas đề xuất và được phê chuẩn thành luật từ năm1946, là chương trình trao đổi giáo dục quốc tế hàng đầu của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Hoa Kỳ và nhân dân các quốc gia trên thế giới.

Chương trình Fulbright tại Việt Nam được thành lập vào năm 1992 nhằm phát huy sự hiểu biết về văn hóa của hai nước thông qua trao đổi học thuật.  Tại Việt Nam, Chương trình Fulbright được điều hành thông qua Phòng Thông tin Văn hóa, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chương trình hợp tác với các tổ chức giáo dục và chính phủ của Hoa Kỳ và Việt Nam nhằm mở ra các cơ hội học tập và nghiên cứu về các lĩnh vực thuộc khoa học xã hội và nhân văn, khoa học và công nghệ cho mọi ứng viên đạt tiêu chuẩn thông qua việc cạnh tranh tự do dựa trên thành tích chuyên môn và nghề nghiệp, không tính tới các yếu tố như tầng lớp, giới, tôn giáo, quan hệ.

Chương trình Chuyên gia Fulbright là chương trình ngắn hạn đưa chuyên gia Hoa Kỳ đến làm việc tại trường đại học, viện nghiên cứu,  cơ quan Bộ, ngành của Việt Nam theo yêu cầu cụ thể của đơn vị tiếp nhận trong thời gian từ hai (2) đến sáu (6) tuần. 

Những thông tin về chương trình xin được gửi kèm để các đơn vị được biết. Các đơn vị có nhu cầu đăng kí Chương trình Chuyên gia Fulbright, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Chị Vũ Thị Dịu - Trợ lý chương trình, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam qua email: VuDT@state.gov hay vnfulbright@state.gov.

Chi tiết xem trong file đính kèm