Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2019: xem tại đây