Tecotec group tuyển dụng nhân sự

Công ty cổ phần Tecotec thông tin tuyển dụng các vị trí: thực tập và nhân viên kỹ thuật liên quan đến các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, điện - điện tử, cơ khí...

Các ứng viên có nhu cầu: xem tại đây