Tài khoản sử dụng phần mềm tài liệu số DSPACE dành cho sinh viên K58 và K59

Như đã thông báo, phần mềm DSPACE đã chính thức đi vào hoạt động tại Thư viện Đại học Thuỷ Lợi. Tiếp theo các khoá K60 và K61, Thư viện đã cập nhật tài khoản cho các bạn sinh viên K58 và K59

Theo mặc định, Thư viện sẽ lấy email của các bạn sinh viên K58, K59 sử dụng tên miền @wru.vn để làm tài khoản và mật khẩu sử dụng trong DSPACE. Sau khi đăng nhập lần đầu, các bạn nên xem hướng dẫn sử dụng để thay đổi lại mật khẩu cho riêng mình.

Do phân quyền dành cho sinh viên là chỉ được Xem trực tuyến nên Thư viện khuyến cáo các bạn đăng nhập để có thể Yêu cầu tài liệu (nếu cần). Việc gửi yêu cầu đã có trong Hướng dẫn sử dụng mà Thư viện gửi thông báo trước đó. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ với thủ thư theo địa chỉ mail: thoaltkwru@gmail.com hoặc SĐT: 0946837224