Nguồn tin khoa học miễn phí về dịch COVID-19

Trong giai đoạn dịch Covid-19 đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu , Thư viện Trường Đại học Thủy lợi đã nhận được Nguồn tin khoa học miễn phí về dịch COVID-19 do công ty IGROUP và công ty TED cung cấp. Nhằm cung cấp thêm thông tin cho người đọc, Thư viện đã xử lý và đưa vào Bộ sưu tập Tài nguyên điện tử miễn phí.

Để tìm hiểu thông tin, kính mời Quý thầy cô và các bạn sinh viên thực hiện các thao tác sau đây:

Cách 1:

  • Truy cập trang http://lib.tlu.edu.vn/

  • Tại mục Tài nguyên trực tuyến (menu phải), chọn mục Tài nguyên điện tử miễn phí

  • Các nguồn thông tin về Covid-19 nằm trong chuyên mục Kinh tế - Khoa học – Kỹ thuật

Cách 2: Truy cập trực tiếp vào 2 đường link: