Một số thông tin sinh hoạt lớp tháng 4 năm 2020

MỘT SỐ THÔNG TIN CẦN LƯU Ý

- Chuẩn bị cho buổi đối thoại sinh viên năm học 2019 – 2020, đề nghị sinh viên các lớp trao đổi và gửi các ý kiến, kiến nghị với Nhà trường về các vấn đề liên quan đến học tập, rèn luyện, hoạt động, chế độ chính sách… cũng như việc tổ chức học trực tuyến của Nhà trường trong thời gian vừa qua tại buổi họp lớp tháng 4/2020. Kết thúc buổi họp, các lớp gửi bản tổng hợp ý kiến của sinh viên qua email về Khoa chủ quản để tổng hợp (Theo kế hoạch số 223/KH-ĐHTL ngày 27/3/2020, xem chi tiết: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc-dai-hoc-thuy-loi/ke-hoach-hop-lop-va-doi-thoai-voi-sinh-vien-hinh-10866);

- Nhà trường tổ chức học trực tuyến bắt buộc đối với sinh viên trình độ đại học hệ chính quy (Theo thông báo số 185/TB-ĐHTL ngày 13/3/2020, xem chi tiết: http://www.tlu.edu.vn/tin-thong-bao/sinh-vien-truong-dai-hoc-thuy-loi-bat-dau-hoc-10815). Đề nghị sinh viên tham gia học tập một cách nghiêm túc để đạt kết quả;

- Nhà trường đã có quyết định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy học kỳ 1, năm học 2019-2020 (Xem chi tiết: http://tlu.edu.vn/tin-thong-bao/quyet-dinh-cong-nhan-ket-qua-ren-luyen-cua-sinh-10879);

- Nhà trường đã có quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I, năm học 2019-2020 cho 160 sinh viên khóa 57 (Theo Quyết định số 261/TB-ĐHTL ngày 25/3/2020, xem chi tiết: http://www.tlu.edu.vn/tin-thong-bao/quyet-dinh-cap-hoc-bong-khuyen-khich-hoc-tap-cho-10859); Với các lớp K58 đến K61, Nhà trường sẽ thông báo danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I, năm học 2019-2020 trong khoảng thời gian từ ngày 15/4 đến ngày 20/4/2020;

- Nhà trường thực hiện chế độ miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ chính quy trong học kỳ 2, năm học 2019 - 2020. (Theo thông báo số 234 /TB-ĐHTL ngày 30/3/2020, xem chi tiết: http://www.tlu.edu.vn/tin-thong-bao/thong-bao-thuc-hien-che-do-mie%CC%83n-gia%CC%89m-ho%CC%A3c-phi%CC%81-10871).

- Hưởng ứng tháng thanh niên, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi tổ chức cuộc thi online kiến thức sinh viên  tìm hiểu về trường, khoa, ngành học và các hoạt động của trường Đại học Thủy lợi. Thời gian dự thi: Từ 20/3/2020 – 31/3/2020 (Xem chi tiết: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc-dai-hoc-thuy-loi/cuoc-thi-truc-tuyen-tim-hieu-ve-truong-khoa-10841). Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu về lịch sử 90 năm Đảng bộ thành phố và truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô Hà Nội” do Thành đoàn Hà Nội tổ chức trên nền tảng www.tuoitrehanoi.com cũng diễn ra trong 9 tuần từ 16/3/2020 đến 17/5/2020. (xem chi tiết: http://www.tlu.edu.vn/tin-tuc-dai-hoc-thuy-loi/phat-dong-cuoc-thi-tim-hieu-lich-su-90-nam-dang-10824);

- Nhà trường tạm hoãn tổ chức Ngày Hội việc làm năm 2020 và Lễ tốt nghiệp cho sinh viên chính quy đợt học kì 1 năm học 2019-2020. Thời gian, kế hoạch tổ chức mới Nhà trường sẽ thông báo sau (Theo thông báo số 179/TB-ĐHTL ngày 3/3/2020, xem chi tiết: http://www.tlu.edu.vn/tin-thong-bao/nha-truong-dieu-chinh-ngay-to-chuc-le-tot-nghiep-10813);

Đề nghị các lớp trong toàn trường thực hiện sinh hoạt lớp với tinh thần trách nhiệm cao và nghiêm túc để góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

Chi tiết thông báo: TẠI ĐÂY