Khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên tốt nghiệp tại kỳ I năm học 2019-2020

Học kỳ I năm học 2019-2020, Nhà trường quyết định Khen thưởng toàn khóa học cho sinh viên tốt nghiệp. Cụ thể:

- Tặng giấy khen và phần thưởng cho:

+ 8 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên xuất sắc" khóa học 2015-2020

+ 48 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi" khóa học 2015-2020

- Tặng giấy khen và cho 151 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên Tiên tiến" khóa học 2015-2020

Xem quyết định: TẠI ĐÂY

Danh sách khen thưởng sinh viên: TẠI ĐÂY